Onze blauwe provincie

Slechts 0,5% van de Noordzee behoort tot ons land. Het Belgische stuk is 3.454 km2 groot, wat overeenkomt met de grootte van een gemiddelde Belgische provincie.

Onze elfde provincie, zo wordt ons deel van de Noordzee vaak benoemd. 

Ons deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte marine gebieden ter wereld. Om alle activiteiten op zee met en naast elkaar te combineren, zijn er duidelijke regels nodig. Wie en waar mag een windmolen gebouwd worden? Mag je zomaar zand ontginnen? Welke regels moeten in acht genomen worden ter bescherming van het milieu? Hoe garandeert men de veiligheid aan bewoners en bezoekers van deze elfde provincie?

De Belgische federale overheid zorgde voor een duidelijke handleiding aan de hand van het marien ruimtelijk plan. Hierin worden de spelregels vastgelegd. En die zijn zeker nodig als je weet dat de blauwe economie een segment is dat steeds belangrijker wordt voor tewerkstelling en welvaart in ons land. Het Belgisch deel van de Noordzee dient trouwens vaak als expertisecentrum voor innovatieve technologieën waarvan de Belgische knowhow wereldwijd gerenommeerd is.

Bevoegd minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne bouwt zijn Noordzeebeleid op rond vijf blauwe thema’s: blauwe energie, blauwe economie, blauwe natuur, blauwe scheepvaart en meer blauw op zee. In zijn beleidsnota voor 2023 benadrukte hij opnieuw het belang van onze Noordzee en de minister zal dan ook blijven inzetten op de bescherming van mariene milieu met respect voor iedereen die aan de zee woont, erop werkt of ervan geniet.

Maar blauwe economie, wat omvat dat eigenlijk? In ieder geval veel te veel om in één editie van SeaTalk te overzien. Daarom zullen we in onze komende nummers telkens aandacht besteden aan bedrijvigheid en innovaties op en rond de zee.

De topic waarmee we starten en die wel nog vaker aan bod zal komen is de blauwe scheepvaart: op internationaal niveau wordt gepleit voor de vermindering van de uitstoot van schepen met 55 % tegen 2030 en het streven naar klimaatneutraliteit in 2050. SeaTalk bracht hiervoor een bezoek aan Euronav. Benieuwd hoe zij deze uitdaging aanpakken.

Wist je dat…

Het Belgisch deel van de Noordzee zicht uitstrekt tot ongeveer 83 km ver in zee (45 zeemijl)

De diepte gaat van 20 meter tot maximum 45 meter

Onze kust ongeveer 65 km lang is

Onze elfde provincie 3454 km2 groot is

Auteur: Caroline Ostyn
Illustraties: FOD Volksgezondheid

SeaTalk Magazine per post ontvangen? Dat kan!

SeaTalk communityhttps://www.theflyingtwins.be/Membership-SeaTalk-2023