Ontdek de nieuwe Volkswagen Amarok
Je leest het in SeaTalk editie 6

De aanpak bij EURONAV

SeaTalk interviewde Rudi Vander Eyken, hoofd van IT en Innovatie bij de tankerrederij Euronav, een bedrijf dat hijzelf omschrijft als “jong, dynamisch en snelgroeiend”.

Rudi werkt al 36 jaar in de maritieme transportsector, waarvan 25 jaar in IT en innovatie. Hij werkt nu 7 jaar bij Euronav en spreekt met enthousiasme over de innovatieve technologieën waarmee de rederij verschillende problematieken in de scheepvaart wil aankaarten: “Enkele jaren geleden werden innovatie en digitale transformatie integraal deel van de strategie en visie van Euronav. Het zit in ons DNA.” Het bedrijf investeert vooral in technologieën met voldoende Return On Investment, maar werkt ook in beperkte mate samen met startup en scale-up bedrijven in onderzoek naar Proof Of Concepts van nieuwe technologieën.

Euronav spitst zich toe op drie uitdagingen die het met nieuwe technieken wil aangaan. De eerste die Rudi aanhaalt is crew safety en crew welfare, oftewel de veiligheid en het welzijn van de bemanning. “Zeker met het COVID-verhaal in het achterhoofd is het welzijn van ons personeel waarborgen een belangrijke missie van Euronav”, verklaart hij.

Rudi vermeldt dronetechnologie als een nuttige tool: “We onderzoeken de mogelijkheden om drones in te zetten bij tankinspecties, zodat de bemanning dit soort taken veiliger kan uitvoeren.” Euronav gaat dit project aan in Europees verband en in samenwerking met DNV. “Vandaag testen we het gebruik van drones in gasvrije tanks, maar het doel is om die in een niet-gasvrije tank te kunnen gebruiken in de toekomst. Het is niet evident om een drone ATEX-gecertifi eerd en niet-ontvlambaar te maken, zodat die veilig in een niet verluchte tank stalen kan afnemen. Euronav stelt in dit project haar schepen ter beschikking in een droogdok om testen uit te voeren.”

Daarnaast streeft Euronav naar “decarbonisatie” door de performantie, het verbruik en de uitstoot van haar vloot nauwkeurig op te volgen. Het reduceren van de CO2-uitstoot in de scheepvaartsector of “groene scheepvaart” vormt een belangrijke bijdrage in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Euronav’s derde doel is operationele kosten reduceren door middel van digitale innovatie. Hierbij is het in kaart brengen van de performantie van de vloot cruciaal.

De twee laatste doelstellingen hangen nauw samen in hun technische implementatie. Het verzamelen, visualiseren en analyseren van de performantie van de vloot gebeurt namelijk op één platform genaamd “FAST”.

BLUE ECONOMY

“Door alle metingen van de ganse vloot en van de acties die we erop uitvoeren samen te voegen, kunnen we aan data driven decision making doen.”

FAST staat voor Fleet Automatic Statistics and Tracking. Hier worden de metingen van alle schepen samengevoegd in een transparant platform dat zowel aan boord van de schepen, alsook in de kantoren geconsulteerd kunnen worden,” legt Rudi uit.

FAST laat toe de performantie en het verbruik van alle schepen op te volgen en zo te beslissen welke acties kunnen worden uitgevoerd om die toestand te verbeteren. “Je kunt zowel operationele als technische acties uitvoeren. Het is belangrijk dat die acties ook gemeten worden om de invloed ervan op de performantie van het schip te kennen. Zo is de cirkel rond en kunnen we op basis van al deze metingen aan data driven decision making doen. ” Dat is niet alleen nuttig om het verbruik van de vloot te verlagen, maar ook het onderhoud wordt gemakkelijker en hiermee goedkoper. Door vroegtijdig een gedegradeerde toestand van technische onderdelen op te sporen, kan het onderhoud tijdig ingepland en uitgevoerd worden om eventuele gebreken en onvoorziene kosten te vermijden.

FAST is de basis voor heel wat technische verbeteringen. Je kan op basis van dit data platform bijvoorbeeld “Voyage Optimization” en “Port Call Optimization” implementeren. Vele rederijen werken aan iets gelijkaardigs. Euronav heeft ervoor gekozen een eigen onafhankelijk platform op te richten, om vrijer te zijn in haar ontwikkeling,” vervolledigt Rudi.

Het is duidelijk waarom er bij Euronav zo enthousiast gepraat wordt over digitalisering en technische innovatie in de scheepvaart. De brede waaier aan toepassingen van een dataverzamelings- en analyseringsplatform zoals FAST biedt vele mogelijkheden. Het geeft de groene scheepvaart een enorm élan en maakt het onderhoud van de vloot efficiënter. Ook het welzijn en de veiligheid van de bemanning van Euronav op de schepen worden door innovatieve technieken verbeterd. Zulke engagementen kunnen we alleen maar toejuichen.

Auteur: Lucie Vandemaele
Foto’s: Euronav
Illustraties: FOD Volksgezondheid, veiligheid v/d voedselketen
en Leefmilieu

English version: ENGLISH_KBRV_Euronav

SeaTalk Magazine per post ontvangen? Dat kan!

SeaTalk communityhttps://www.theflyingtwins.be/Membership-SeaTalk-2023