Reportage uit SeaTalk editie 8

Deepak Mehta: pleitbezorger van maritieme innovatie bij MCA

Energietransitie, digitalisering, autonomie… de uitdagingen zijn enorm en in bijna alle sectoren is het alle hens aan dek. We moeten bruggen bouwen, samenwerken en actie ondernemen. Ook bij de maritieme sector is die beweging ingezet. De nood aan innovatie en ondernemerschap is hoog.
Deepak Mehta richtte samen met Bart Huybrechts MCA Community op. Een vzw met focus op maritieme innovatie die actoren van binnen en buiten de maritieme sector niet naast, maar mét elkaar laat werken.

Lees verder onder de foto…

Deepak Mehta - MCA Community

SYNERGIEËN BOUWEN

Deepak, van opleiding master Toegepaste Economische Wetenschappen, had eigenlijk geen band met de maritieme wereld. Hij kwam er mee in aanraking tijdens zijn job bij Flanders Technology International. Via Technopolis bracht hij jongeren in contact met wetenschap en technologie. “Niet alleen binnen de lucht- en ruimtevaart moeten we kansen voor jongeren zichtbaar maken. Ook de blauwe economie, wat er op zee gebeurt… Vaak lijkt het alsof mensen zich nog onvoldoende realiseren hoeveel economische groei dit in de toekomst met zich meebrengt.”

Vooral het ondernemerschap pur sang dat doorheen de geschiedenis van de scheepvaart aan de oppervlakte drijft, deed hem kiezen om verder de richting van de maritieme wereld in te slaan.

“De wereld gaat fundamentele veranderingen tegemoet, technologie is daarbij een zeer belangrijke hefboom. De problemen die op dit moment op ons afkomen in de scheepvaart zijn te groot en te urgent om deze competitief op te lossen. Als ecosystem developer is het mijn hoofddoel om mee te zoeken naar oplossingen en de juiste partijen samen aan tafel te brengen. Bij MCA LABS aan De Gerlachekaai brengt MCA Community iedereen fysiek samen, zowel in onze co-working als tijdens meerdere inspiratiesessies rond maritieme uitdagingen. Denk maar aan autonome scheepvaart, de toepassingsmogelijkheden van IoT sensoren, cybersecurity, …

COALITION OF THE WILLING

Er zijn meerdere organisaties die zich bekommeren om de problemen en uitdagingen in de scheepvaart, maar MCA legt het accent op concrete actie. Deepak is duidelijk: “MCA community is breder dan lid worden en af en toe een lezing bijwonen. Wij vragen meer engagement. De focus ligt op het bevorderen van het innovatievermogen en ‘futureproof’ maken van de maritieme sector als onderdeel van de bredere logistieke en transportsector.

De aanpak? Als er een specifieke uitdaging is, zoeken we of er al een gedeeltelijke oplossing voor bestaat. Met de community overbruggen we de grenzen van organisaties en maken we de link met andere sectoren en hun oplossingen. De maritieme geschiedenis leert dat er vastberaden dappere beslissingen nodig zijn; denk bijvoorbeeld aan de stap van zeilschepen naar dieselschepen. Keuzes waarvan men pas veel later kan oordelen of het toen de juiste waren.”

OPEN INNOVATIE STIMULEREN

In tijden van transitie moeten we telkens opnieuw durven kijken welke de technologische evoluties zijn en hoe we het oorspronkelijke idee kunnen bijsturen. “Om duurzame systemen voor de sector te realiseren, is samenwerking cruciaal. Bereidwilligen samenbrengen die stappen durven zetten naar een toekomst die totaal niet helder is. Niemand zal het probleem alleen oplossen; daarom the coalition of the willing.”

De vraagstukken die zich binnen eenzelfde sector stellen zijn al zo divers. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen van de binnenscheepvaart en vergelijk dit met die waar de internationale scheepvaart voor staat. “Niet elke oplossing is in elke context geschikt. Ook al hopen we de ultieme succesformule te vinden, die bestaat helaas niet. We zullen tot evenveel of zelfs meer oplossingen moeten komen als er problemen zijn, en die zullen verschillen per maritieme deelmarkt en per regio.”

MATCHMAKER

Het is wellicht de generalist in Deepak die bruggen kan bouwen door analogieën te zoeken. En de match hoeft voor hem niet honderd procent te zijn. “Als je een probleem slechts voor 40% kunt invullen met een idee dat in andere sectoren al bestaat, dan moet je niet alles zelf willen ontwikkelen. Denk aan Lego en Playmobil: twee spelers die ervoor zorgen dat kinderen kunnen spelen. Wat als dat Playmobilmannetje nu ook eens op dat Legoblokje zou passen? Ideaal toch, dan hebben we dubbel zoveel speelgoed.

Elektrificatie kan nooit de enige oplossing zijn, want scheepvaart gaat van watertaxi’s tot containerschepen. Wat zijn de voordelen van waterstof? Biedt ammoniak het antwoord? Wat als we een maatschappelijk draagvlak kunnen creëren en de denkoefening durven maken over kernenergie voor scheepvaart? Uiteindelijk zal een oplossing die futureproof is gevonden worden door samen te werken en verschillende keuzes te combineren.

Bij MCA Community gaat het niet alleen om denken, maar ook om doen. Wij durven het debat openen met actoren in Europa en daarbuiten. We moeten wereldwijd de handen in elkaar slaan,” besluit Deepak.

Website: mca.be/nl/community

Auteur: CO
Foto: MCA Community