Reportage uit SeaTalk editie 2

De maritieme familie

Meisje in maritieme sfeer

De beelden van de ravage na de overstromingen deze zomer in de regio Verviers en Pepinster staan op ons collectief netvlies gebrand. Tal van woningen raakten zwaar beschadigd, zelfs onbewoonbaar. Inboedels werden volledig vernield. Verzekeringen activeren en bijstand krijgen van officiële instanties is bij dergelijke rampen vaak een juridische jungle. En mensen moeten hulp krijgen wanneer die nodig is, en in dit geval is dat onmiddellijk. Onder de getroffen gezinnen waren er ook enkele personeelsleden van de Marine en een oudgediende. Voor hen was er alvast een lichtpuntje in donkere dagen. De Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine gaf hen een financieel ruggensteuntje om alvast de hoogste noden te lenigen…

Sociale reddingsboei

De Vereniging voor Hulpbetoon vzw werd opgericht op 24 april 1965 in de schoot van de Marine. Aanvankelijk had de vereniging als doel om bijstand te verlenen aan het personeel van de Zeemacht, militair of burger, bij noodsituaties waarbij de officiële instanties geen of onvoldoende steun kunnen bieden. Die bijstand is van financiële aard, onder de vorm van giften of renteloze leningen. In de loop der jaren kwamen er verschillende uitbreidingen, zowel voor wat betreft de ‘rechthebbenden’ als voor de soorten ondersteuning. Zo kwamen er bijvoorbeeld een Kerst- en vakantiepremie voor weduwen of weduwnaars en de kinderen van een rechthebbende. Voor deze kinderen is er ook een jaarlijkse studiebeurs en voor andersvalide kinderen draagt de vereniging zelfs bij in de verblijfskosten voor internaat of dagverblijf. De vereniging doet een financiële tussenkomst bij overlijdens en biedt haar leden de mogelijkheid om een bijkomende verzekering bij een dodelijk ongeval aan te gaan. En waar het doelpubliek in het begin enkel bestond uit Marinemensen en hun gezinnen, werd dit gaandeweg uitgebreid. Eerst met het reservepersoneel en de oudgedienden van de Zeemacht of de Marine, later ook alle personen die ooit dienst deden bij de Royal Navy Section Belge, kortom alle mensen die op een of andere manier met de Marine waren verbonden of dat in het verleden ooit waren geweest. Tegenwoordig kan simpelweg iedereen lid worden van de vereniging. Een maritieme ziel hebben, volstaat…

Hulp tijdens ramp overstromingen

De vereniging heeft ook financiële steun verleend aan leden die getroffen zijn door de overstromingen.

Brug naar volledige Belgische maritieme wereld

In 2009 fusioneerden de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine vzw en Neptunus vzw. Zo werd ‘Hulpbetoon’ de verantwoordelijke uitgever van het maritiem tijdschrift Neptunus, tot zeer recent de fakkel werd doorgegeven aan SeaTalk. Niet alleen op redactioneel vlak stelde de vereniging zich open naar de volledige maritieme wereld. Vorig jaar wijzigde ‘Hulpbetoon’ haar doelstelling in de statuten. Naast de ondersteuning van ‘rechthebbenden in nood’ en initiatieven om het welzijn van het Marinepersoneel te verbeteren, slaat de vereniging nu ook een financiële brug naar projecten met een sociaal karakter die een band hebben met de Belgische maritieme wereld. Inderdaad, ook instanties buiten de militaire Marine kunnen voor hun sociaal werk een mogelijke partner vinden in de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine. Wie steun voor een dergelijk project wil aanvragen, mag de vereniging hiervoor schriftelijk contacteren.

Team tijdens event

De Vereniging komt regelmatig naar buiten met een verkoopstand op evenementen met militaire en/of maritieme activiteiten. Zij heeft als doel om bijstand te verlenen aan zijn leden en aan hun familie in noodsituatie.

Brood op de plank

Om haar doelen te kunnen realiseren, heeft de Verening voor Hulpbetoon in de Marine uiteraard ook zelf inkomsten nodig. Eerst en vooral zijn er de lidgelden. Er zijn verschillende formules, gaande van een gewoon lidmaatschap aan tien euro per jaar tot het weldoenerslidmaatschap dat jaarlijks vijftig euro kost. En omdat de vereniging opereert onder de auspiciën van de Belgische Marine, schenkt de Marine ook steeds een deel van de opbrengst van haar evenementen aan ‘Hulpbetoon’. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het jaarlijkse Galabal van de Marine en aan de Navy Days. En de vereniging komt zelf ook naar buiten met een verkoopstand op evenementen met militaire en/of maritieme activiteiten. Er is een breed gamma aan maritieme gadgets en relatiegeschenken en u vindt de stand bijvoorbeeld steevast op de Navy Days, de feestelijkheden rond 21 juli in Brussel en Oostende Voor Anker. Tot slot baten vrijwilligers de ‘boetiek’ van de vzw Hulpbetoon in de Marine uit en die is te vinden in het sportcomplex van de Marinebasis in Zeebrugge en geopend op dinsdag en donderdag. 

Contactgegevens:
Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine vzw
Graaf Jansdijk 1
8380 Zeebrugge

hulpbetoon.marine@mil.be

Auteur: Franky Bruneel
Foto’s: Jorn Urbain | mil.be