Reportage uit SeaTalk editie 9

Het groene kompas van CMB

Katrien Hennin CMB

In de complexe arena van de wereldhandel, waar scheepvaart een cruciale ruggengraat vormt, is het essentieel om bedrijven te hebben die niet alleen de golven trotseren, maar ook de weg wijzen naar een duurzamere toekomst. CMB (Compagnie MaritimeBelge), gevestigd in de dynamische havenstad Antwerpen is zo’n voortrekker.  Via verschillende afdelingen en activiteiten brengen ze de maritieme industrie en vooral de innovaties naar ongekende hoogtes. Vanuit haar functie als Head of Marketing and Communications bij CMB tracht Katrien Hennin (36) bedrijven en industrieën die streven naar een harmonieuze balans tussen economische groei en ecologische duurzaamheid, te informeren en bovendien te inspireren.

Na een loopbaan bij de Cronos Groep, de grootste technologiegroep in België, kwam Katrien bij haar huidige werkgever terecht. Met haar interesse voor technologie en innovatie, leek CMB haar een nieuwe uitdaging te bieden. Ook de link met het water vormde een troef, want haar grootvader, Robert Hennin, heeft ooit met de Leopoldville (één van de eerste schepen van CMB) meegevaren. Of hoe het verleden en de toekomst samenvloeien, niet alleen in de context van CMB, maar ook in het levensverhaal van Katrien.

Onder het motto “Always a Step Ahead”, verweeft CMB naadloos traditie met baanbrekende innovatie om de maritieme industrie een groenere en meer duurzame toekomst binnen te loodsen. “Wij geloven dat de sterke tradities van de maritieme industrie hand in hand gaan met innovatie en een pioniersgeest. Onze geschiedenis en de ontwikkeling van nieuwe technologieën versterken elkaar en vullen elkaar aan, ” vertelt Katrien. “Niet alleen op de werkvloer voor CMB’s dagelijkse activiteiten en strategieën ben ik me bewust van de milieuproblematiek. Deze maand nemen we samen met EXMAR en Euronav deel aan de Port CleanUp om zwerfvuil op te rapen rond onze gebouwen en aan de Antwerp Maritime Academy. Kleine stappen kunnen een groot verschil maken.  Het klinkt misschien cliché maar sneller de fiets nemen, voor de trap kiezen in plaats van de lift, beter sorteren, bewust inkopen doen, enz. Ik moedig innovatie ook heel hard aan voor de volgende generatie, waaronder mijn eigen twee kinderen. Het is belangrijk om met een open mindset in het leven te staan.”

Jullie core business is scheepvaart. Hoe draagt de diversificatie van CMB’s portfolio – variërend van scheepvaart tot cleantech – bij aan het succes en de duurzaamheid van het bedrijf?

“Met ons cleatechbedrijf CMB.TECH zijn we pionier in het ontwikkelen van milieuvriendelijke maritieme toepassingen, met focus op waterstof en ammoniak. Deze brandstoffen stoten geen CO2 uit en omdat de verbrandingsmotoren betaalbaarder en betrouwbaarder zijn in vergelijking met andere technologieën. Ze zijn ook inzetbaar op megawattschaal. Terwijl onze eigen vloot, de door waterstof aangedreven schepen zoals Hydroville, Hydrocat, Hydrobingo & Hydrotug en onze grote door ammoniak aangedreven bulkcarriers, containerschepen en chemicaliëntankers futureproof is, effenen ze ook voor andere bedrijven en industrieën het pad voor een groenere toekomst.”

Kunt u wat voorbeelden geven van hoe CMB.TECH de maritieme industrie heeft helpen transformeren met de cleantech initiatieven?

“We hebben gemerkt dat de dual fuel technologie niet alleen toepasbaar is bij onze schepen, maar ook bij heavy duty applicaties. Zo hebben we al verschillende systemen gebouwd: van vrachtwagens tot straddle carriers. In principe kan je elke heavy duty applicatie uitrusten met dual fuel technologie. Naarmate meer ondernemingen zich laten inspireren en bereid zijn tot samenwerking, kunnen we des te sneller aanzienlijke vooruitgang boeken op het gebied van verduurzaming.”

CMB Tech

Waarom gebruikt CMB.TECH verbrandingsmotoren?

“Grote maritieme en industriële toepassingen kunnen vandaag al worden omgebouwd met dual fuel technologie in de verbrandingsmotoren waardoor ze ook op waterstof en ammoniak kunnen draaien. Verbrandingsmotoren zijn robuust, betrouwbaar en hebben een jarenlange operationele staat van dienst. Je verkrijgt een optimaal evenwicht van maximale emissiebesparingen en tegelijkertijd zijn de extra kosten minimaal. ICE (Internal Combustion Engine) mono fuel motoren verminderen de uitstoot van broeikasgassen tot nul, ICE (Internal Combustion Engine) dual fuel motoren verminderen de uitstoot met 60 tot 90%, afhankelijk van de belasting en het motortype.”

Hoe werkt de dual fuel technologie ?

“Waterstof wordt uit de opslagtanks vrijgelaten en op lage druk gehouden, waarna het op het juiste moment en in de juiste dosering in de luchtinlaat van de motor wordt geïnjecteerd. Door de waterstof aan te zuigen is er minder dieselbrandstof nodig om dezelfde hoeveelheid energie uit de verbranding te halen. Tijdens de waterstofinjectie corrigeert de motor zijn injectie van traditionele brandstof. Minder diesel betekent minder CO₂, dus het toevoegen van waterstof staat gelijk aan een CO₂-reductie van 1 op 1.”

Hoe zorgt CMB ervoor dat hun nieuwe technologieën, zoals waterstof en ammoniak, betaalbaar en betrouwbaar blijven op megawattschaal?

“Naast het ombouwen van applicaties produceren we ook zelf waterstof op ons waterstoftankstation die via mobiele refuellers tal van applicaties in havengebieden voorzien van groene waterstof. Daarnaast hebben we ook een belangrijk project in Namibië. Daar richtten we een joint venture op met een lokaal Namibisch bedrijf waar we waterstof en op termijn ammoniak op industriële schaal zullen produceren en distribueren.” 

 

 Wat zijn de specifieke voordelen van Namibië als locatie voor het opzetten van waterstofproductieprojecten?

“Namibië is strategisch gelegen in de buurt van belangrijke handelsroutes. Het is de ideale plek voor hernieuwbare energie door een uitermate geschikt klimaat: zon, wind, of waterkracht zijn perfect voor het produceren van groene waterstof door middel van elektrolyse. Tijdens dit productieproces komt geen CO2 vrij, waardoor groene waterstof wordt gezien als dé duurzame brandstof en energiedrager van de toekomst. Bovendien heeft het land een enorm potentieel voor goedkope groene elektriciteit.”

Door de inzichten die Katrien met ons deelt, wordt de innovatieve rol die CMB speelt in de wereldwijde verschuiving naar groenere en meer verantwoorde maritieme praktijken steeds duidelijker. “De huidige realisaties van CMB.TECH zijn nog maar een begin, we ontwikkelen nog meer groene waterstofprojecten die ik in de toekomst met plezier met jullie ga delen. ‘Spread the word’, de merken binnen de groep groter maken, bedrijven inspireren en met ons laten samenwerken, het is de manier om snel grote stappen te zetten. Dat is mijn ambitie en ik beschouw het ook als mijn persoonlijke doelstellingen binnen CMB.

👉 FREE download: KBRV_Katrien Hennin_HR_FR |KBRV_K.HENNIN_EN HR

Auteur: CO
Foto’s: CMB archief